Bộ môn Tin học

Date: 15/12/2017Lượt xem: 8607


BỘ MÔN TIN HỌC

*) Chức năng
- Bộ môn Tin học là một đơn vị chuyên môn trực thuộcBan Giám đốc Học viện.

- Bộ môn Tin học có chức năng tổ chức thực hiện nhiệmvụ đào tạo theo chương trình chi tiết đã được phê duyệt, tổ chức các hoạt độngnghiên cứu khoa học công nghệ chuyên ngành Tin học. Quản lý viên chức bộ môn, đàotạo bồi dưỡng cán bộ và tham gia giảng dạy sinh viên các hệ.

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả kếhoạch, chương trình giảng dạy, học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động khoa học,tham gia quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, theo sự phân công của nhà trường,góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo

*) Nhiệm vụ : Bộ môn được phân công giảng dạy các đối tượng:


- Thạc sĩ, chuyên khoa I, chuyên khoa II

- Đại học hệ 6 năm

- Đại học hệ 4 năm

- Cao đẳng điều dưỡng

 - Bộ môn Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng,tiến độ giảng dạy, học tập môn học trong chương trình,kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa;

 - Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chươngtrình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đếnchuyên ngành đào tạo và môn học được khoa và trường giao;

 - Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổchức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

- Đánh giá kết quả họctập của người học theo đúng quy chế hiện hành: Xây dựng và cập nhật ngân hàng đề thi, bộ đề thi Test, xác định phương pháp đánh giá, tổ chức đánh giá, quản lý lưu trữ tốt kết quả học tập.

- Tham gia cùng các phòng, ban, bộ môn khác trong thực hiện công tác giáo dục, rèn luyện học sinh, sinh viên, công tác tuyển sinh, đào tạo sinh viên quốc tế theo yêu cầu của Học viện.

- Tiến hành nghiên cứukhoa học, phát triển công nghệ và cung ứng các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Học viện; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa họcvà công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội;

- Trực tiếp quản lý, bồi dưỡng cán bộ và đào tạo cán bộ, viên chức, giảng viên của bộ môn; xây dựng tập thể bộ môn về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyện môn để thực hiện tốt nhiệm vụ do Trường giao.

- Tham gia báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học của Học viện, trong nước và nước ngoài.

1)     *) Thành tích khen thưởng của bộ môn qua các thời kỳ :

- Các giảng viên của Bộmôn luôn tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, không ngừng phấn đấu,đoàn kết giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

- Bộ môn tham gia tích cực vào các hoạt động của Học viện và công đoàn Học viện và đã đạt được nhiều thành tích, giải thưởng.

- Những năm qua Bộ mônTin học đều đạt được danh hiệu tập thể lao động xuất sắc hoặc tập thể lao động tiên tiến và có 02 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Học viện do Giám đốc Học viện trao tặng giai đoạn 2006-2010.Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn