VIỆN NGHIÊN CỨU Y - DƯỢC CỔ TRUYỀN TUỆ TĨNH

Date: 14/12/2017Lượt xem: 11443

Chức năng

    - Nghiên cứu khoa họctoàn diện về các lĩnhvực: chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ bằng thuốc cổtruyền và phương phápkhông dùng thuốc; nuôi trồng dược liệu thực hiện theonguyên tắc GAP và GACP;tiêu chuẩn hoá dược liệu; hiện đại hoá các dạng bào chếthuốc y học cổ truyền từdược liệu; bào chế sản xuất thuốc đông dược; các tiêuchuẩn và phương pháp đánhgiá các thành phẩm từ dược liệu.

- Viện được ứng dụngcác thành tựu khoa học kỹ thuậttrong và ngoài nước, trong sản xuất sử dụng vàthử nghiệm sản xuất đông dược; cácphương pháp dùng thuốc và không dùng thuốc yhọc cổ truyền trong công tác chămsóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ của nhân dân.

- Viện được trựctiếp, liên kết, phối hợp đào tạo nguồnnhân lực y, dược học cổ truyền đặc biệtnhân lực có trình độ cao.

 Nhiệm vụ

     - Nghiên cứu khoahọc y, dược học cổ truyền;thừa kế các kinh nghiệm dân gian; nghiên cứu kết hợpy - dược học cổ truyền vày học hiện đại; nghiên cứu hiện đại hoá y, dược học cổtruyền trong khám chữa bệnh,phòng bệnh, bào chế, nuôi trồng dược liệu và sảnxuất Đông được.

- Nghiên cứu khoahọc và phát triển công nghệ, ứng dụng  các thành tựu khoa học và kỹ thuậttrong lĩnhvực y - dược học cổ truyền để nâng cao chất lượng đào tạo.

- Tham gia giảiquyết những vấn đề khoa học và công nghệxuất phát từ nhu cầu đạo tạo và nhu cầuphát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốcphòng của đất nước.

- Thực hiện nhiệm vụđào tạo theo yêu cầu của Học viện.Hợp tác khoa học, công nghệ  với cácbệnhviện, các viện nghiên cứu, các trường đại học, các trường cao đẳng trong vàngoàinước, các tổ chức quốc tế về đào tạo nghiên cứu khoa học trong y, dược họccổtruyền.

- Phối hợp với cáctổ chức khoa học công nghệ, nghiên cứuvà phát triển, các đơn vị sự nghiệp, cáccơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ tổchức các hoạt động khoa học và công nghệ,tổ chức thực hiện các chương trình, đềán, đề tài; ứng dụng kết quả nghiên cứukhoa học và phát triển công nghệ, chuyểngiao công nghệ, thông tin tư vấn, dịchvụ khoa học công nghệ và nhận tài trợtheo qui định của pháp luật.

- Tham gia các dự ánnghiên cứu y tế và phát triển. Tổchức đánh giá, nghiệm thu các chương trình, đềtài theo qui định. Là nơi xétduyệt đạo đức nghiên cứu trong các nghiên cứu về Yhọc cổ truyền.

- Là đầu mối của Họcviện y - dược học cổ truyền ViệtNam trong hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoahọc y - dược học cổ truyền với cáctổ chức chính phủ và phi chính phủ trong vàngoài nước.

 

Lý Thời Trân
Lý Thời Trân, tự Đông Bích, về già tự hiệu là Tần Hồ sơn nhân, người đời Minh, Kỳ Châu (nay là Hồ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Châu).  Ông là nhà y dược học vĩ đại của...
Xem thêm
TUỆ TĨNH
Tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, hiệu Huệ Tĩnh, sau này khi đi tu, lấy pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Quê làng Nghĩa Phú, tổng Văn Thai, huyện Cẩm Giàng, phủ Thượng Hồng,...
Xem thêm
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
Hải Thượng Lãn Ông tên húy là Lê Hữu Trác tên thường là Lê Hữu Chẩn, là một đại y tôn của nước ta. Sinh ngày 12/11/1724 năm Giáp Thìn về cuối đời Hậu Lê, ở...
Xem thêm
Trương Trọng Cảnh
Tên là Cơ, người đời Đông Hán, quận Nam Dương (nay là Hà Nam, Nam Dương). Ông là tác giả quyển ‘Thương Hàn Tạp Bệnh Luận’, một quyển sách y học rất có giá trị...
Xem thêm
Hoa Đà
Hoa Đà, tự Nguyên Hóa, lại có tên Phu, sống vào thời Tam Quốc. Ông là người nước Bái (nay là tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ông thông y thuật toàn diện, giỏi ngoại...
Xem thêm
Copyright © 2016 Vatm.edu.vn